Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH, H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối khan thu được sau khi phản ứng là :

A.

3,52  gam.

B.

6,45 gam.

C.

8,42 gam.

D.

3,34 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 2,46+ 0,04.40=mmui+ 0,04.18  mmui=3.34(gam)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...