Cho 23,8 (g) ${}_{92}^{234}U$ có chu kì bán rã là 4,5.109 năm. Khi phóng xạ α, U biến thành ${}_{90}^{234}Th$. Khối lượng Thori được tạo thành sau 9.109 năm là

A. 15,53 (g).
B. 16,53 (g).
C. 17,53 (g).
D. 18,53 (g).
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...