Cho 23,8 (g) ${}_{92}^{234}U$ có chu kì bán rã là 4,5.109 năm. Khi phóng xạ α, U biến thành ${}_{90}^{234}Th$. Khối lượng Thori được tạo thành sau 9.109 năm là

A. 15,53 (g).
B. 16,53 (g).
C. 17,53 (g).
D. 18,53 (g).
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...