Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C2H2 ;10% CH4; 78%H2 (về thể tích). Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng :

2CH4C2H2  +  3H2 (1)

CH4 → C  +    2H2  (2)

Giá trị của V là :

A.

407,27.

B.

448,00.

C.

520,18.

D.

472,64.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

407,27.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...