Cho 2,24 lít khí C2H2 (đktc) tác dụng hết với HCl (t°, HgCl2) để điều chế ra vinyl clorua. Sau đó tiến hành trùng hợp vinyl clorua thành poli(vinyl clorua). Tính khối lượng poli(vinyl clorua) thu được nếu hiệu suất của mỗi quá trình là 90%?

A.

5,0625 gam.

B.

5,6250 gam.

C.

6,2500 gam.

D.

10,1250 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

5,0625 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...