Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ửng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là:

A.

2,80.

B.

4,08.

C.

2,16.

D.

0,64.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,08.

nFe =  = 0,04 (mol).

 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol).

 = 0,5.0,2 = 0,1 (mol).

Nhận thấy: ne (nhận lớn nhất) = nAg + 2nCu = 0,22 > 3.nFe → Cu(NO3)dư → Fe phản ứng hết tạo Fe2+.

Thứ tự phản ứng:

 Rắn Y gồm Ag, Cu với khối lượng là:

mY = mAg + mCu = 108.0,02 + 64.0,03 = 4,08 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...