Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ửng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là:

A.

2,80.

B.

4,08.

C.

2,16.

D.

0,64.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,08.

nFe =  = 0,04 (mol).

 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol).

 = 0,5.0,2 = 0,1 (mol).

Nhận thấy: ne (nhận lớn nhất) = nAg + 2nCu = 0,22 > 3.nFe → Cu(NO3)dư → Fe phản ứng hết tạo Fe2+.

Thứ tự phản ứng:

 Rắn Y gồm Ag, Cu với khối lượng là:

mY = mAg + mCu = 108.0,02 + 64.0,03 = 4,08 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...