Cho 22 gam hỗn hợp 3 aminoaxit tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2M thì thu được 54,85 gam muối. Thể tích dung dịch HCl tối thiểu cần dùng là:

A.

0,25 lít.

B.

0,5 lít.

C.

0,7 lít.  

D.

0,75 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,75 lít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...