Cho 20,4 (g) hỗn hợp gồm Mg, Zn, Ag tác dụng với 600 (ml) dung dịch HCl 1M (vừa đủ). Cho dần NaOH vào A để lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Lọc lấy kết tủa và nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được a (gam) chất rắn. Giá trị của a là:

A.

23,2.

B.

25,2.

C.

27,4.

D.

28,1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

25,2.

MgCl2  MgO 

nCl- = 0,6 (mol).

ZnCl2 ZnO

nO = = 0,3 (mol)  mO = 16.0,3 = 4,8 (g).

Ag  Ag

a = 20,4 + 4,8  = 25,2 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...