Cho 20 (gam) hỗn hợp X gồm 3 kim loại K, Al, Mg được nghiền nhỏ trộn đều. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Tác dụng với nước dư sinh ra 4,48 lít H2 (đktc).

Phần 2: Tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 7,84 lít H2 (đktc).

Khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là:

A.

1,4 (gam).

B.

10,7 (gam).

C.

3,6 (gam).

D.

4,8 (gam).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...