Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A.

100 (ml).

B.

320 (ml).

C.

50 (ml).

D.

200 (ml).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

320 (ml).

Gọi công thức phân tử trung bình của hỗn hợp là N.

N + HCl  NHCl.

mHCl = 31,68 − 20 = 11,68 (g).

nHCl = = 0,32 (mol) Vdd HCl = 0,32 lít = 320 (ml).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...