Cho 2 (mol) CH3COOH phản ứng với 3 (mol) C2H5OH trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng este hoá đạt 66,67%. Hằng số cân bằng KC của có giá trị là:

A.

4.

B.

2.

C.

1,6.

D.

3,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...