Cho 1kg glucozơ và 1kg tinh bột. Từ nguyên liệu nào có thể điều chế được nhiều

rượu C2H5OH hơn (giả thiết hiệu suất là 100%).

A.

1kg glucozơ

B.

1kg tinh bột

C.

Tùy từng phương phápđiều chế

D.

Cả A và B đều như nhau

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...