Cho 19,3 (gam) hỗn hợp bột Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m (gam) kim loại. Giá trị của m là:

A.

6,40.

B.

16,53.

C.

12,00.

D.

12,80.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6,40.

Đặt nZn = x (mol) nCu = 2x (mol).

65x + 64.2x = 19,3 x = 0,1 (mol).

Zn + 2Fe3+  Zn2+ + 2Fe2+  (1)

0,1 → 0,2

Cu + 2Fe3+  Cu2+ + 2Fe2+  (2)

0,1 ← 0,2

Kim loại sau phản ứng là Cu dư: 0,1 (mol) m = 0,1 × 64 = 6,4 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...