Cho 1,92 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A.

1,12.

B.

1,344.

C.

0,672.

D.

1,792.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Số mol Cu là: img1  Sơ đồ phản ứng: img2   

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...