Cho 1,92 gam bột Cu vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 0,15M và HCl 0,9M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là:

A.

0,448.

B.

0,336.

C.

0,224.

D.

0,504.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,336.

nCu = 0,03 mol,  = 0,015 mol, nH+ = 0,09 mol.

3Cu + 2 + 8H+  3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

So sánh:  → phản ứng hết  Tính theo .

Số mol NO = số mol  = 0,015 mol  VNO (đktc) = 0,336 lít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...