Cho 19,2 (g) hỗn hợp muối cacbonat của kim loại hóa trị I và muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít một chất khí (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

A.

21,4 g.

B.

22,2 g.

C.

23,4 g.

D.

25,2 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

21,4 g.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...