Cho 19,2 (g) Cu vào 1 (lít) dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và KNO3 0,2M. Thể tích khí thu được ở đktc là:

A.

1,12 (lít).

B.

2,24 (lít).

C.

4,48 (lít).

D.

3,36 (lít).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4,48 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...