Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc), dung dịch Y và còn lại 1,46 gam kim loại. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 là:

A.

2,2M.

B.

4,2M.

C.

3,2M.

D.

1,2M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3,2M.

Lượng Fe và Fe3O4 phản ứng: 18,5 − 1,46 = 17,04 (g)

nNO = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

3Fe3O4 + 28HNO3 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

   3x          28x              9x              x

Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

y         4y             y             y              (mol)

      Fe      +    2Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2

(9x+2y)/2       (9x+2y)                       (mol)

= 28x + 4y = 0,64   = = 3,2 (M).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...