Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

HCOONH3CH2CH3.

B.

CH3COONH3CH3.

C.

CH3CH2COONH4.

D.

HCOONH2(CH3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3COONH3CH3.

MX = 91 nX = = 0,02 (mol).

Do X có 2 nguyên tử oxi và phản ứng được với NaOH nên muối trong dung dịch Z phải là muối của axit của cacboxylic đơn chức.

Do đó nZ = nX = 0,02 (mol).

Z có dạng: RCOONa.

MZ = = 82 MR = 15 (-CH3).

X dạng: RCOOR', đồng thời còn tạo khí Y nên X là dẫn xuất của muối amoni.

X: CH3COONH3CH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...