Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

HCOONH3CH2CH3.

B.

CH3COONH3CH3.

C.

CH3CH2COONH4.

D.

HCOONH2(CH3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3COONH3CH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...