Cho 17,7 gam một amin no đơn chức tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức của amin là:

A.

CH5N.

B.

C3H9N.

C.

C2H7N.

D.

C5H11N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C3H9N.

3CnH2n+3N + FeCl3 + 3H2O Fe(OH)3↓ + 3CnH2n+3NHCl.

namin = 3 = 3. = 0,3 (mol).

Mamin = 14n + 17 = = 59 n = 3 C3H9N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...