Cho 15,6 gam K vào 84,8 gam nước thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của dung dịch X là:

A.

23,31%.

B.

22,40%.

C.

26,42%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

22,40%.

2K + 2H2O 2KOH + H2

0,4                       0,4      0,2

C%KOH = .100% = 22,4%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...