Cho 15 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M rồi cô cạn dung dịch thì thu được 26,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A.

100 (ml).

B.

50 (ml).

C.

200 (ml).

D.

320 (ml).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

320 (ml).

Hướng dẫn: Phương pháp tăng giảm khối lượng và sử dụng đại lượng trung bình.

Đặt công thức chung cho hỗn hợp amino đơn là: N

 N + HCl  NHCl

Từ phản ứng nhận thấy:

Cứ 1 mol amin phản ứng với 1 mol HCl tạo muối, làm tăng 36,5 (g)

Vậy khi khối lượng tăng 26,68 − 15 = 11,68 (gam) thì nHCl =?

nHCl = = 0,32 (mol) Vdd HCl = = 0,32 lít hay 320 (ml).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...