Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2M thì thu được 18,504 gam muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A.

0,04 lít.

B.

0,08 lít.

C.

0,4 lít.

D.

0,8 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,08 lít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...