Cho 14,9 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào a mol dung dịch H2SO4. Để chứng minh hỗn hợp kim loại tan hết ta cần chứng minh:

A.

a ≥ 0,266.

B.

a ≤ 0,229.

C.

0,229 < a < 0,229.

D.

a ≠ 0,229.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a ≥ 0,266.

nH+ = 2a (mol)

65x + 56y = 14,9  x + y < = 0,266 (*)

Zn + 2H+ Zn2+ + H2

Fe + 2H+ Fe2+ + H2

Kim loại tan hết khi nH+ ≥ 2nX = 2(x + y)  a ≥ x + y  (**)

Kết hợp (*) và (**) a ≥ 0,266 thì hỗn hợp kim loại sẽ tan hết.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...