Cho 1,405 gam hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là bao nhiêu?

A.

3,045 gam.

B.

4,805 gam.

C.

5,805 gam.

D.

2,805 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3,045 gam.

= 0,25.0,1 = 0,025 (mol)

mmuối = 1,405 + 0,025.(96-16) = 3,045 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...