Cho 1,405 gam hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là bao nhiêu?

A.

3,045 gam.

B.

4,805 gam.

C.

5,805 gam.

D.

2,805 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3,045 gam.

= 0,25.0,1 = 0,025 (mol)

mmuối = 1,405 + 0,025.(96-16) = 3,045 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...