Cho 13,5 gam ankylamin X tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Ankylamin X là:

A.

CH3NH2.

B.

C2H5NH2.

C.

C3H7NH2.

D.

C4H9NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C2H5NH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...