Cho 13,44 lít khí clo (đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100o

A. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là :
B. 0,24M.
C. 0,48M.
D. 0,4M.
E. 0,2M.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...