Cho 13,2 gam hỗn hợp hai kim loại A, B hoá trị II tác dụng với 400 (ml) dung dịch H2SO4, loãng dư thu được 3,92 lít H2 (ở 0°C, 2 atm) và dung dịch Y. Để trung hoà hết lượng axit trong Y cần dùng 100 (ml) dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối trong dung dịch thu được sau phản ứng sau phản ứng trung hoà là:

A.

53,9 (gam).

B.

68,3 (gam).

C.

48,6 (gam).

D.

46,8 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

53,9 (gam).

nNa+ = 0,1 (mol); = = 0,35 (mol);

tạo muối =  + nNa+ = 0,035 + 0,05 = 0,4 (mol).

 mmuối = 13,2 + 23.0,1 + 96.0,4 = 53,9 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...