Cho 12,9g vinylaxetat thủy phân hoàn toàn, dung dịch sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m(g) kết tủa. Tính m                 

A.

A: 15,2

B.

B: 64,8

C.

C: 24,3

D.

D: 32,4  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 img1 img2 img3

  img4img5 

Vậy đáp án đúng là D 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...