Cho 12,9 (gam) hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0,1 (mol) mỗi khí SO2, NO, NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là:

A.

31,5 (gam).

B.

37,7 (gam).

C.

47,3 (gam).

D.

34,9 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

47,3 (gam).

Ta có bán phản ứng:

2 + 2H+ + 1e NO2 + H2O +      (1)

                                 0,1  →          0,1

4 + 4H+ + 3e NO + 2H2O + 3     (2)

                                0,1  →           3.0,1

2 + 4H+ + 2e SO2 + H2O +     (3)

                                0,1  →           0,1

Từ (1), (2) và (3)  số mol tạo muối bằng 0,1 + 3.0,1 = 0,4 (mol).

Số mol tạo muối bằng 0,1 (mol).

mmuối = mkim loại + = 12,9 + 62.0,4 + 96.0,1 = 47,3 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...