Cho 1,2 (g) Mg vào 100 (ml) dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau phản ứng chỉ thu được V (lít) khí dạng đơn chất (không có sản phẩm khử nào khác).

Thể tích V (đktc) bằng:

A.

0,224 (lít).

B.

0,560 (lít).

C.

1,120 (lít).

D.

5,600 (lít).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...