Cho 1,19 (g) hỗn hợp A gồm Zn và Al tác dụng với dung dịch HCl dư được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NH3 dư, kết tủa thu được đem nung đến khối lượng không đổi được 1,02 (g) chất rắn. Tỉ lệ số mol của Zn và Al trong hỗn hợp A là:

A.

1 : 2.

B.

2 : 1.

C.

1 : 3.

D.

3 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 : 2.

Zn ZnCl2 [Zn(NH3)4]2+

2Al AlCl3 Al(OH)3 Al2O3

0,02                                  = 0,01 (mol).

mAl = 27.0,02 = 0,54 (g).

mZn = 1,19 − 0,54 = 0,65 (g) nZn = = 0,01 (mol)

nZn : nAl = 0,01 : 0,02 = 1 : 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...