Cho 1,19 (g) hỗn hợp A gồm Zn và Al tác dụng với dung dịch HCl dư được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NH3 dư, kết tủa thu được đem nung đến khối lượng không đổi được 1,02 (g) chất rắn. Tỉ lệ số mol của Zn và Al trong hỗn hợp A là:

A.

1 : 2.

B.

2 : 1.

C.

1 : 3.

D.

3 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 : 2.

Zn ZnCl2 [Zn(NH3)4]2+

2Al AlCl3 Al(OH)3 Al2O3

0,02                                  = 0,01 (mol).

mAl = 27.0,02 = 0,54 (g).

mZn = 1,19 − 0,54 = 0,65 (g) nZn = = 0,01 (mol)

nZn : nAl = 0,01 : 0,02 = 1 : 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...