Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 gam bột Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh nhận thấy khối lượng kim loại sau phản ứng là 1,88 gam. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là:

A.

0,1M.

B.

0,15M.

C.

0,05M.

D.

0,12M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,1M.

nFe = 1,12 : 56 = 0,02 (mol); nMg = 0,24 : 24 = 0,01 (mol)

Mg  +  CuSO4 MgSO4 + Cu

0,01     0,01                     0,01 (mol)

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

b          b                           (mol)

Giả sử KL là Cu: n = 1,88 : 64 = 0,29 < nFe + nMg Fe dư:

(0,01 + b)64 + (0,02 − b)56 = 1,88

b = 0,015 = 0,01 + b = 0,025  = 0,025 : 0,25 = 0,1 (M).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...