Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 gam bột Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh nhận thấy khối lượng kim loại sau phản ứng là 1,88 gam. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là:

A.

0,1M.

B.

0,15M.

C.

0,05M.

D.

0,12M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,1M.

nFe = 1,12 : 56 = 0,02 (mol); nMg = 0,24 : 24 = 0,01 (mol)

Mg  +  CuSO4 MgSO4 + Cu

0,01     0,01                     0,01 (mol)

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

b          b                           (mol)

Giả sử KL là Cu: n = 1,88 : 64 = 0,29 < nFe + nMg Fe dư:

(0,01 + b)64 + (0,02 − b)56 = 1,88

b = 0,015 = 0,01 + b = 0,025  = 0,025 : 0,25 = 0,1 (M).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...