Cho 10g hh gồm Fe và Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc), dd X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:         

A.

A: 3,4g

B.

B: 4,4g

C.

C: 5,6g

D.

D: 6,4g

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ có Fe phản ứng : Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 0,1          ←                    0,1 mol => mCu = mrắn không tan = mhh – mFe = 4,4g  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...