Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic và axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tham gia phản ứng cộng H2  hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng là :

A.

11,1 gam

B.

7,4 gam

C.

11,2 gam

D.

11 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương trình phản ứng :

2CH2=CHCOOH   +   2Na       2CH2=CHCOONa   +   H2   (1)  2CH3CH2COOH   +   2Na       2CH3CH2COONa   +   H2   (2)  CH2=CHCOOH   +   H2       CH3CH2COOH   (3)

     Đặt số mol của axit acrylic và axit propionic lần lượt là x và y.

     Theo phương trình (1) và (2) ta thấy tổng số mol hai axit =2 lần số mol H2 tạo thành.

     Tổng khối lượng hai axit = 10,9 gam.

     Từ đó ta có hệ phương trình :

     Theo (3) số mol CH2=CHCOOH  phản ứng = số mol H2  =0,1.

     Khối lượng hỗn hợp sau phản ứng cộng H2  là 10,9 + 0,1.2 = 11,1 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...