Cho 10,8 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3 /NH 3 (dư) thì khối lượng

Ag thu được là:

A.

2,16 gam

B.

3,24 gam

C.

12,96 gam

D.

6,48 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

mAg =( 10,8.2.108)/180= 12,96(g)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...