Cho 10,8 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3 /NH 3 (dư) thì khối lượng

Ag thu được là:

A.

2,16 gam

B.

3,24 gam

C.

12,96 gam

D.

6,48 gam

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...