Cho 10 ml dung dịch muối canxi tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư, kết tủa thu được mang nung tới khối lượng không đổi được 0,28 g chất rắn. Nồng độ mol của Ca2+ trong dung dịch ban đầu là:

A.

0,2M.

B.

0,3M.

C.

0,4M.

D.

0,5M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,5M.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...