Cho 10 (gam) hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 (lít) khí H2 (đktc), dung dịch X và m (gam) chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A.

3,4.

B.

4,4.

C.

5,6.

D.

6,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...