Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A.

8.

B.

7.

C.

5.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

8.

nHCl = nX  Mamin = MR + 16 =  = 73  X: C4H9NH2.

→ Tổng đồng phân cấu tạo là 8.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...