Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A.

8.

B.

7.

C.

5.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

8.

nHCl = nX  Mamin = MR + 16 =  = 73  X: C4H9NH2.

→ Tổng đồng phân cấu tạo là 8.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...