Cho 1 mol aminoaxit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol aminoaxit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 - m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là: 

A.

C4H10O2N2.

B.

C5H9O4N.

C.

C4H8O4N2.

D.

C5H11O2N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C5H9O4N.

Gọi n, m là số nhóm -NH2 và -COOH của X.

1 nhóm -NH2 phản ứng với HCl tăng 36,5 (g), còn 1 nhóm -COOH phản ứng với NaOH tăng 22 (g).

 22m − 35,5n = 7,5  m = 2 và n = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...