Cho 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được số các số tự nhiên có 5 chữ số là

A.

120.

B.

1.

C.

3125.

D.

600.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Số các số tự nhiên lập được là 5.5.5.5.5=3125 số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...