Cho 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được số các số tự nhiên có 5 chữ số là

A.

120.

B.

1.

C.

3125.

D.

600.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...