Cho = -0,76 V; = 0,34 V; = -0,23 V.

Dãy các cation sắp xếp theo chiều tính oxi hóa giảm dần là:

A.

Ni2+, Cu2+, Zn2+.

B.

Cu2+, Ni2+, Zn2+.

C.

Ni2+, Zn2+, Cu2+.

D.

Cu2+, Zn2+, Ni2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cu2+, Ni2+, Zn2+.

Do < < tính oxi hóa của Cu2+ > Ni2+ > Zn2+.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...