Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí H2 (đktc). Kim loại kiềm là:

A.

K.

B.

Na.

C.

Li.

D.

Rb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Na.

  M + H2O  MOH + H2

0,03                       = 0,015 (mol)

→ M = 0,69 : 0,03 = 23 (Na).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...