Cho 0,448 (lít) khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 (ml) dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m (gam) kết tủa. Giá trị của m là:

A.

3,940.

B.

1,182.

C.

2,364.

D.

1,970.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1,970.

= = 0,02 (mol).

nOH = nNaOH + 2 = 0,1(0,06 + 2.0,12) = 0,03 (mol).

 nBa2+ = = 0,12.0,1 = 0,012 (mol).

Do  = 1,5 CO2 phản ứng với OH tạo .

Phản ứng dạng ion:

CO2 + 2OH + H2O

 a        2a           a

CO2 + OH

 b         b

Ba2+ + BaCO3

Ta có:   a = b = 0,1 (mol).

Do đó: n < nBa2+ nên BaCO3 được tính theo .

 = n = 0,01 (mol) = 197.0,01 = 1,97 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...