Cho 0,3 mol Fe vào dung dịch H2SO4 loãng và 0,3 mol Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. Tỉ lệ mol khí thoát ra ở 2 thí nghiệm là:

A.

1 : 3.

B.

2 : 3.

C.

1 : 1.

D.

1 : 1,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 : 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...